Var och en av oss stöter på grå ekonomi någon gång under vårt liv. Det leder till många slags oanade problem och besvär. Men vad är grå ekonomi och hur påverkar den dig och mig? Att ta reda på det ligger både i ditt eget och det allmännas intresse. Det kan du göra här och nu. Välkommen till den grå ekonomins dystra värld.

Vad är grå ekonomi och ekonomisk brottslighet?

Med grå ekonomi och ekonomisk brottslighet avses vanligen försummelse av lagstadgade avgifter och skyldigheter inom företagsverksamhet eller därmed jämförbar verksamhet. Grå ekonomi är bland annat

 • svartjobb
 • missbruk av sociala förmåner>
 • köp och försäljning av piratprodukter
 • att ge en utomstående tillgång till sitt bankkonto i syfte att dölja pengars ursprung
 • företagsverksamhet där man låter bli att betala skatter och andra lagstadgade avgifter

Du och grå ekonomi?

Den grå ekonomin är skadlig för både dig och hela samhället. Om en del av oss låter bli att betala skatt och inte fullgör våra skyldigheter blir summan av de skatter som samlas in för hela samhället avsevärt mycket mindre. Detta ökar i sin tur skattebördan för alla andra och gör det svårare att sköta allt det som finansieras med offentliga medel. Detta inkluderar bland annat underhåll av gator och vägar, hälsovårdstjänster, skolornas verksamhet och utbetalning av studiestöd och bostadsbidrag.

Grå ekonomi är också skadlig för hederliga företagares verksamhet. Grå ekonomi snedvrider den allmänna prisnivån och påverkar bland annat antalet arbetsplatser. Säkerheten och kvaliteten hos olika tjänster och nyttigheter blir också lidande.

Svartjobb ger ingen pension. Arbetsgivaren har inte försäkrat dig för olyckor och du är t.ex. inte berättigad till inkomstrelaterad sjukdagpenning eller arbetslöshetsersättning.

Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet har allt oftare även kopplingar till organiserad brottslighet. Därmed kan inkomster som tjänats genom grå ekonomi komma att bli en del av narkotika- och människohandeln.

Vad kan du göra?

Förebyggande åtgärder är det bästa sättet att motarbeta grå ekonomi och olaglig verksamhet.

 • Arbeta endast med skattekort.
 • Kräv alltid en lönespecifikation.
 • Se till att din lön betalas in på ditt bankkonto.
 • Kräv att få ett skriftligt arbetsavtal.
 • Kontrollera ditt pensionsutdrag varje år.
 • Kontrollera att de företag du köper hushålls- och renoveringstjänster av är upptagna i förskottsuppbörds- och momsregistret (www.ytj.fi).
 • Se till att betala skatter och pensions- och olycksfallsförsäkringar om du är företagare.
 • Be alltid om kvitto för dina inköp.