Vad är utsökning – och har det något att göra med grå ekonomi?

Planera din ekonomi – betala räkningarna i tid – undvik överskuldsättning genom onödiga lån och snabblån. Dessa råd ger dig en god grund för en ordnad ekonomi.

Om något trots allt går på tok och du får ekonomiska problem ska du genast ta i tu med problemet. Det viktigaste är att stoppa den ekonomiska nedgången. Det går också att klara av en utsökning.

Skuldsättning och att bli föremål för utsökning är inte grå ekonomi eller ekonomisk brottslighet.

Ekonomiska svårigheter kan dock fresta till att t.ex. jobba svart, dölja egendom eller försumma obligatoriska arbetsgivarskyldigheter och andra skyldigheter. 

Utsökningsmyndigheternas budskap är tydligt: skuldproblem kan lösas. Om du blir föremål för utsökning ska du kontakta utsökningsmyndigheten. Vi försöker reda upp ditt ärende tillsammans och hitta rätt lösning på din situation. 

Effektiv utsökning förebygger grå ekonomi

Den opartiska och effektiva utsökningsverksamheten syftar till att förebygga grå ekonomi och ekonomisk brottslighet genom effektiv indrivning, bland annat genom att ingripa i situationer där gäldenären överför egendom utom räckhåll för fordringsägaren i syfte att undvika utsökning. Utsökningsmyndigheten verkställer domstolens beslut i fordringsmål. Dessutom kan den direkt utan dom driva in bland annat infordrade skatter, böter och försäkringsavgifter.

När ärendet inleds inom utsökningen får gäldenären ett meddelande om anhängighet och en betalningsuppmaning från utsökningsverket. Om fakturan fortfarande inte betalas utmäts beloppet från gäldenärens inkomster, penningmedel eller egendom. Gäldenärens egendom kan också säljas för att täcka skulderna. Pengarna betalas till fordringsägaren.

Blir det något över till mig efter en utmätning?

Vid utmätning av lön eller inkomst får gäldenären behålla en andel som fastställs i lagen, i regel två tredjedelar av nettoinkomsten . Om inkomsterna är mycket låga ska man alltid vid utmätning lämna kvar ett skyddat belopp som fastställs i lagen och som för en ensamboende uppgår till 650,70 euro per månad. Sedvanligt bohag såsom möbler utmäts inte.

Följ anvisningarna i brevet om du får post från utsökningsverket. Utsökningsverket ger råd till gäldenärer i alla situationer.

Vad ska jag göra om jag är medellös?

Om gäldenären inte betalar sin skuld och inte har utmätningsbar inkomst eller egendom konstateras han eller hon vara medellös vid utmätning. Detta medför en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret som gäller i 3–4 år. 

Undvik betalningsanmärkningar genom att planera din ekonomi och sköta dina betalningsskyldigheter inom utsatt tid. En betalningsanmärkning komplicerar livet på många sätt, det är bl.a. svårare att få en hyresbostad eller borgen för studielån. Dina kreditupplysningar kontrolleras också när du ansöker om bank- eller kreditkort.

Vilka är följderna av att dölja egendom?

Utmätningsmännen har enligt lagen omfattande rättigheter att inhämta uppgifter om gäldenärens egendom.

Å andra sidan är det gäldenärens skyldighet att lämna riktiga uppgifter.

Att undanhålla uppgifter eller dölja egendom vid utsökningsförfarande är straffbart enligt strafflagen. Då talar man om oredlighet som gäldenär eller gäldenärsbedrägeri.

Finns det ljus i skuldtunneln?

Ja. Att bli föremål för utsökning är inte början på en svart framtid. Genom att vara ärlig i samarbetet med utsökningsmyndigheterna kan du förhindra ytterligare problem och komma på fötter igen.

Närmare information om utsökning:  www.oikeus.fi > utsökning