Laillista yritystoimintaa kriminaalisti - Järjestäytynyt Rikollisuus Oy?

Järjestäytyneen rikollisuuden rooli talousrikoksissa on kasvanut. Yritystoiminta on rikollisjärjestöille tärkeä ja tehokas tapa sekä tukea rikollista toimintaansa että hankkia vaikutusvaltaa. Rikollisuutta esiintyy erityisesti rakennusalan aliurakoinneissa, mutta järjestäytyneen rikollisuuden toimijoita on havaittu myös siivous-, kuljetus-, ajoneuvokauppa- ja ravintola-alan yrityksissä.

Pimeästi palkattu työntekijä ei välttämättä edes tiedä kuuluvansa rikolliseen verkostoon tai olevansa osa järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa. 

Harmaan talouden piirissä toimivat urakoitsijat ovat kehittäneet entistä hienostuneempia tapoja piilottaa epärehellistä toimintaansa puhtaan julkisivun alle. Harmaan talouden yritysjärjestelyissä on usein tavoitteena välttää lakisääteisiä velvoitteita esimerkiksi niin, että yritysten on alun perinkin tarkoitus olla olemassa vain lyhyen aikaa. Toiminta saattaa olla jo lopetettu siinä vaiheessa, kun viranomaiset alkavat epäillä väärinkäytöksiä.

Harmaan talouden toimijat ja järjestäytyneet rikollisryhmät etsivät toimintansa harjoittamiseksi ja peittämiseksi bulvaaneja eli välikäsiä. He ovat henkilöitä, joilla ei ole rikostaustaa eikä luottohäiriömerkintöjä, ja jotka ovat valmiita korvausta vastaan antamaan nimensä käytettäväksi harmaan liiketoiminnan operaatioissa. Tyypillisimmin bulvaaneja tarvitaan yritysten perustamiseen, niiden toimielinten vaihtamiseen ja rahaliikennejärjestelyihin.  

Pimeää työvoimaa ulkomailta

Harmaassa taloudessa hyödynnetään usein myös ulkomaista pimeää työvoimaa. Voimakkaasti lisääntyneessä ulkomaisen työvoiman vuokraustoiminnassa todellinen työnantaja on verraten helppo häivyttää. Etenkin Euroopan unionin ulkopuolelta tulevien työntekijöiden kohdalla voi esiintyä ihmiskauppaa. Kansainvälisen viranomaisyhteistyön lisääminen on avainasemassa, kun halutaan torjua pimeän työvoiman käyttöä. 

Työvoiman hyväksikäyttöä ja Ihmiskauppaa Suomessa

Suomessakin on tullut esiin ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöön liittyviä tapauksia, jotka täyttävät ihmiskaupan kriteerit. Esimerkkejä on siivousalalta, mihin yritykset ja yksityishenkilöt hakevat työntekijöitä suoraan ulkomailta välittäjien kautta.

Suomeen saapuvat maahanmuuttajat ovat saattaneet maksaa työnvälittäjille suuria summia päästäkseen töihin Suomeen. Perille päästyään heitä odottavat pitkät työpäivät työehtosopimuksessa sovittua alhaisemmalla, usein pimeästi maksetulla palkalla. Yksi ihmiskaupan piirre on, että palkkaa ei käytännössä makseta ollenkaan, ja sen vaatiminen johtaa uhkailuun tai pahoinpitelyyn. 

Kielitaidottomat työntekijät eivät yleensä uskalla kääntyä viranomaisten tai ammattiliiton puoleen. 

Jos epäilet, että kohtaamasi työntekijä on ihmiskaupan uhri, ilmoita havainnoistasi Maahanmuuttovirastoon, työsuojeluviranomaisille, poliisille tai ammattiliittoon. Lisätietoa: www.ihmiskauppa.fi.