Harmaa talous kuljetusalalla

Harmaa talouden ilmiöitä kuljetusalalla ovat muun muassa pimeän työvoiman käyttö, ulkomaalaisten liikennöitsijöiden laiton toiminta ja pimeiden kuljetuspalveluiden myynti.

Harmaa talous ilmenee kuljetusalalla myös tieliikennettä sekä sosiaalisäädöksiä koskevina rikkomuksina. Esimerkiksi kuljettajan ajo- sekä lepoajat ja lastin paino ovat tarkan sääntelyn kohteena. Näitä rikottaessa, kuljetusalan harmaa talous vaarantaa rehellisen liiketoiminnan lisäksi myös tieliikenneturvallisuutta.