Kiinteistöpalvelualalla

Kiinteistöpalvelualalla toimii Suomessa n. 7000 yritystä ja yksityisellä sektorilla työskentelee n. 75 000 työntekijää. Yrityksen perustaminen on usein verrattain helppoa eikä vaadi suuria investointeja. Valitettavasti tämä ei pelkästään toimi terveen kilpailun moottorina, vaan merkittävä osa yrityksistä hakee kilpailuetua jättämällä veroja ja työnantajamaksuja maksamatta. Tällöin laillisesti toimivat yritykset kärsivät ja asiakkaiden menettäminen saattaa johtaa henkilöstön vähennyksiin, koska ei ole enää tarjota työtä kaikille työntekijöille.

Osaaminen ja koulutus jäävät hyödyntämättä

Koulutus sekä osaaminen ovat korostuneet kiinteistöpalvelualalla, sillä asiakaspalvelutaitojen lisäksi työvälineiden ja –koneiden, pintamateriaalien sekä puhdistusaineiden tuntemus on tärkeää tehtävien suorittamiseksi laadukkaasti. Siksi kiinteistöpalvelujen koulutukseen on panostettu erityisen paljon viime vuosina. Hyvä esimerkki on työelämän tarpeita vastaava kiinteistöpalvelujen uusi perustutkinto, joka on rakennettu yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Kun nuori hakeutuu peruskoulun jälkeen opiskelemaan kiinteistöpalvelualan perustutkintoa, hänelle on tarjolla taatusti työpaikka tutkinnon suoritettuaan sekä myös harjoittelupaikkoja jo opiskeluaikana, koska koulutetuista ammattilaisista on jatkuva pula. Laillisesti toimivat työnantajat haluavat tällaisia koulutettuja nuoria ja maksavat heille palkkaa työehtosopimusten mukaan sekä maksavat verot, sosiaalikulut sekä kaikki muutkin lakisääteiset maksut.  Harmaan talouden yritykset puolestaan palkkaavat epäpäteviä ja kokemattomia työntekijöitä eivätkä maksa näille edes työehtosopimusten mukaista minimipalkkaa. Jos tällaisten yritysten määrä lisääntyy ja tämän seurauksena ns. pimeän työvoiman käyttö, koulutetut nuoret eivät saa koulutustaan vastaavia työpaikkoja.

Pintaa syvemmälle?

Siivousalalla harmaaseen talouteen on liittynyt sekä kuitti- että ihmiskauppaa. Kolmansista maista tulevia maahanmuuttajia kiristetään tekemään työtä pienellä palkalla tai jopa ilman palkkaa sillä verukkeella, että työnantaja lupaa hankkia työntekijöille työluvat ja asunnon. Tämänkaltaisissa tilanteissa on käytännössä järjestäytynyt rikollisuus mukana. Kannattaa olla huolellinen sen suhteen, mistä palvelunsa hankkii. Rehellisissä yrityksissä työntekijöille taataan lailliset oikeudet eikä väärinkäytöksiä tapahdu.