Mitä ulosotto on - ja onko sillä jotakin tekemistä harmaan talouden kanssa?

Suunnittele taloutesi - hoida maksut ajallaan - älä ylivelkaannu turhilla lainoilla ja pikavipeillä. Näillä neuvoilla selviät taloudenpidossa jo pitkälle.

Jos kuitenkin syystä tai toisesta kävi huonosti ja talousongelmia syntyy, tartu ongelman ratkaisuun välittömästi. Tärkeintä on pysäyttää taloudellinen alamäki. Ulosotostakin on mahdollista selviytyä.

Velkaantuminen ja ulosoton asiakkaaksi joutuminen ei ole harmaata taloutta tai talousrikollisuutta.

Talousvaikeuksiin joutuminen saattaa kuitenkin aiheuttaa kiusauksen esimerkiksi pimeän työn tekemiseen, omaisuuden piilottamiseen tai yritystoiminnassa pakollisten työnantajavelvoitteiden ja muiden velvoitteiden laiminlyöntiin. 

Ulosottoviranomaisten viesti on selvä: velkaongelmista voi selviytyä. Jos olet päätynyt ulosottoon, ota yhteys ulosottoviranomaiseen. Pyritään yhdessä selvittämään asiasi ja etsitään oikea ratkaisu tilanteellesi. 

Tehokas ulosotto ehkäisee harmaata taloutta

Puolueettomasti ja tehokkaasti toimiva ulosotto pyrkii estämään harmaata taloutta ja talousrikollisuutta tehokkaalla perinnällä muun muassa puuttumalla tilanteisiin, joissa täytäntöönpanoa pyritään välttelemään siirtämällä omaisuutta velkojien ulottumattomiin. Ulosotto panee täytäntöön oikeuden antamia tuomiota velkomusasioissa. Lisäksi ulosotto perii suoraan ulosottokelpoisia saatavia kuten veroja, sakkoja ja vakuutusmaksuja.

Kun asia tulee vireille ulosotossa, saa velallinen ulosottovirastosta asiaansa koskevan vireilletuloilmoituksen sekä maksukehotuksen. Jos maksua ei vielä tämän jälkeenkään saada, ulosmitataan summa velallisen tuloista, rahavaroista tai omaisuudesta. Velallisen omaisuutta voidaan myös myydä velkojen kattamiseksi. Saadut rahat tilitetään velkojalle.

Jääkö minulle ulosmittauksen jälkeen mitään?

Velalliselle jätetään palkkaa tai tuloa ulosmitattaessa ulosmittaamatta lain määräämä osuus, joka on yleensä 2/3 nettotulosta. Tämä osa tuloista jää siis velallisen käyttöön. Jos tulot ovat kovin pienet, on aina jätettävä ulosmittaamatta lain määräämä suojaosuus, joka on yksin asuvan henkilön osalta 650,70 euroa kuukaudessa. Tavanomaista koti-irtaimistoa, kuten huonekaluja, ei ulosmitata.

Mikäli saat ulosottovirastosta kirjeen, toimi ohjeiden mukaan. Ulosottovirasto neuvoo velallisia kussakin tilanteessa.

Mikä on maksuhäiriömerintä?

Mikäli velkaa ei makseta ja velallisella ei ole ulosmittauskelpoista tuloa tai omaisuutta, todetaan velallinen ulosotossa varattomaksi. Tästä rekisteröityy luottotietorekisteriin maksuhäiriömerkintä, joka pysyy rekisterissä 3-4 vuotta. Maksuhäiriömerkinnän aiheuttaa myös pitkäkestoinen ulosotto. Merkintä syntyy, kun velallisen tuloja on viimeisen kahden vuoden aikana ulosmitattu yhteensä 18 kuukauden ajan.

Vältä maksuhäiriömerkintä taloussuunnittelulla ja hoitamalla maksuvelvoitteesi ajoissa. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa elämistä monin tavoin, mm. vuokra-asunnon ja opintolainan takauksen saamista. Luottotiedot katsotaan myös pankki- tai luottokortteja myönnettäessä.

Näkyykö velkatunnelissa valoa?

Kyllä. Vaikka olisit joutunut ulosottoon, se ei ole mustan tulevaisuuden alku. Toimimalla rehellisesti yhteistyössä ulosottoviranomaisten kanssa voit pysäyttää lisäongelmien syntymisen ja selviytyä taas plussan puolelle.

Lisätietoa ulosotosta saat osoitteesta www.oikeus.fi > ulosotto

Mitä seuraa omaisuuden piilottamisesta?

Ulosottomiehillä on lain mukaan laajat tiedonsaantioikeudet velallisen omaisuuden selvittämiseksi. Toisaalta velallisen velvollisuus on oikeiden tietojen antaminen.

Ulosottomenettelyssä tietojen salaaminen tai omaisuuden kätkeminen on säädetty rikoslaissa rangaistavaksi. Näissä tapauksissa puhutaan velallisen epärehellisyydestä tai velallisen petoksesta.

Harmaan talouden toimija aiheuttaa itselleen talousvaikeuksia

Harmaan talouden toimijoilla on usein tavoitteena maksimoida oma taloudellinen hyötynsä laiminlyömällä esimerkiksi verojen maksu. Tällä menettelyllä taloudellisen hyödyn sijasta seurauksena ovat kuitenkin talousvaikeudet, sillä verottaja ja lainan antajat hakevat saatavansa ulosoton kautta.

Kun alkuperäiseen saatavaan lisätään vielä mahdolliset oikeudenkäyntikulut sekä ulosottomaksut, on velallisen maksama hinta huomattavasti korkeampi, mitä se olisi ollut, jos maksut olisi suoritettu vapaaehtoisesti ja ajallaan.

Myös toisen nimissä olevaa omaisuutta voi ulosmitata

Harmaan talouden toimijoiden ja talousrikollisten tavoitteena on säilyttää laittoman toiminnan kautta hankittu omaisuus käytössään. Usein tällaiset henkilöt pyrkivät laittamaan omaisuutta velkojien ulottumattomiin lähipiirinsä, esimerkiksi puolison tai lasten nimiin, kuitenkin säilyttäen omaisuus tosiasiallisesti omassa käytössään.

Suomen ulosottolainsäädännössä on tehokkaat keinot puuttua tällaisiin velkojen maksun välttelemiseksi tehtyihin omaisuusjärjestelyihin. Omaisuus voidaan tietyin edellytyksin ulosmitata velallisen ulosottovelkojen suorittamiseksi, vaikka se olisi toisen nimissä.

Myös velallisen hallinnasta löydetty irtain omaisuus, esimerkiksi auto, voidaan suoraan ulosmitata vaikka se olisikin rekisteröity vaikkapa velallisen vaimon nimiin.