Rangaistukset

Harmaassa taloudessa liikutaan laittoman rajalla, ja mukaan kuuluu myös tekoja, joista seuraa rangaistus. Esimerkiksi seuraavat ovat rikoksia, ja niistä seuraa sakkoja tai vankeutta:

  • Pimeästi tehdystä työstä maksetun palkan ilmoittamatta jättäminen verotuksessa
  • Piraattilevyjen maahantuominen
  • Kaverin luottokortin käyttäminen ilman lupaa
  • Vippaaminen kaverilta tietäen, ettei ole aikomusta tai varoja maksaa velkaa takaisin
  • Tulojen valehteleminen poliisille sakotustilanteessa
  • Väärän tiedon antaminen ulosottoviranomaisille tai tiedon salaaminen sitä kysyttäessä omaisuuden salaamiseksi

Sakkojen tai vankeuden lisäksi rikokseen syyllistynyt menettää rikoksella saavuttamansa taloudellisen hyödyn. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että hän joutuu luovuttamaan rikoksen avulla saamansa rahat valtiolle. Yksittäisen henkilön lisäksi myös yritys voi joutua vastuuseen harmaasta taloudesta. Yritys, jonka toiminnassa on tehty rikos, voidaan tuomita maksamaan sakkoja valtiolle enimmillään 850 000 euroa.

Oman yrityksen pyörittämiseen liittyvien laissa säädettyjen maksujen maksamatta jättäminen ja kirjanpidon laiminlyöminen on laitonta. Yrittäjältä, joka on syyllistynyt talousrikokseen, voidaan kieltää uusien yritysten perustaminen ja pyörittäminen pisimmillään seitsemän vuoden ajaksi. Tätä kutsutaan liiketoimintakielloksi. Jos henkilö kiellossa ollessaan aloittaa yritystoiminnan, voidaan hänet tuomita kiellon rikkomisesta sakkoihin tai vankeuteen. Vuosina 2005–2010 Suomessa määrättiin liiketoimintakieltoon yli 1700 ihmistä.

Vuonna 2010 vankeusrangaistusta alkoi suorittaa 597 henkilöä, jotka olivat syyllistyneet vähintään yhteen talousrikokseen.

Rikoslaissa ei ole yleistä talousrikosten määritelmää, vaan niihin luetaan useita liiketoimintaan ja verotukseen liittyviä väärinkäytöksiä. Tyypillisiä talousrikoksia ovat esimerkiksi veropetos, kirjanpitorikos, velallisen epärehellisyys, velallisen petos ja petos. Näiden rikosten enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Jos teot ovat törkeitä, enimmäisrangaistus on neljä vuotta vankeutta. Eräissä tilanteissa enimmäisrangaistus on tätäkin korkeampi, kuten törkeässä rahanpesussa ja tilanteissa, joissa henkilö tuomitaan useasta rikoksesta.