Pidä huolta omista oikeuksistasi ja suostu tekemään töitä vain verokortilla

​Pimeä työ voi houkuttaa - parempi vaan jos verokarhu jää nuolemaan näppejään! Väärin. Tekemällä töitä pimeästi sahaat omaa oksaasi.

Jos teet töitä pimeästi ja joudut töissä onnettomuuteen tai työnantajasi menee konkurssiin maksamatta palkkaasi, olet omillasi. Jos saat lapsen tai joudut työttömäksi – tai aikanaan eläkkeellä - joudut selviämään pienemmillä tuloilla, kun sinulle ei ole kertynyt työansioihin perustuvia lisiä.

Kun menet töihin, anna verokorttisi työnantajallesi. Työnantaja pidättää palkasta veroa verokorttiin merkityn prosentin mukaisesti. Seuraavana keväänä saat veroilmoituksen, joka kertoo oliko sinulta verokortilla peritty vero oikean määräinen.

Saat verokortin joka vuosi postitse Verohallinnolta. Jos tarvitset uuden kortin, saat sen helposti verkosta: www.vero.fi/verokortti.

Verohallinnon verkkosivuilta löydät lisätietoa verokortista ja verotuksesta eri elämäntilanteissa: opiskelijana, asevelvollisuuden aikana ja kun lähdet kesätöihin ulkomaille. Sivut löydät osoitteesta www.vero.fi.

Työstä kertyy eläke nuorellekin – pimeästä työstä ei

Nuoria koskevat samat työelämän säännöt ja edut kuin muitakin. Kaikesta palkkatyöstä kertyy eläkettä. Palkkakuitissa pitää näkyä palkasta pidätetyn työeläkemaksun osuus. Jos sitä ei näy, on syytä kysyä työnantajalta, ovatko eläkevakuutukset kunnossa. Jos sinun osuuttasi ei ole hoidettu, tuskin työnantaja on maksanut omaakaan osuuttaan.

Työpaikalla tulee olla näkyvästi esillä tieto työpaikan eläkeyhtiöstä. Työsuhteen päätyttyä kannattaa tarkistaa eläketurvakeskuksesta, että työnantaja on maksanut eläkemaksut sekä tarkistaa aina huolellisesti postitse kotiin saapuva työeläkeote.

Työeläkevakuutusmaksupetos on rikos, josta työnantaja voi saada jopa neljä vuotta vankeutta.

Työkyvyttömyyden turva

Työeläke on muutakin kuin vanhuuseläke. Missä iässä tahansa voi joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, tällöin karttunut eläke on tärkeä tekijä elinikäisen eläkkeen loppusummaa laskettaessa.

Kaikki eurot talteen

Kesä- ja tilapäistöistä kertyneet eläkkeet saattavat näyttää nyt pieniltä. Mutta aikanaan, kun eläkettä tarvitsee, kertymä korotetaan ansioiden kehityksen ja hintojen muutoksen mukaiseen arvoon. Kannattaa kerätä kaikki eläke-eurot alusta lähtien talteen, vuosien kuluessa niistä kertyy ihan kohtuullinen summa.Lain mukaan vakuutetut työt kartuttavat eläkettä, eikä se oikeus katoa mihinkään. Uusimman tiedon omasta eläkekarttumastaan saa eläkeyhtiöstä, www.tyoelake.fi –palvelusta tai Eläketurvakeskuksesta www.etk.fi. Pidä huolta oikeuksistasi!

Yrittäjällä omat kuviot

Varmistu siitä, oletko työsuhteessa vai yrittäjäasemassa. Työsuhteisessa palkkatyössä työnantaja huolehtii työeläkemaksujen tilittämisestä. Yrittäjänä olet itse vastuussa vakuutuksen ottamisesta. Yrittäjämaksuja ei kannata vältellä, sillä yrittäjän sairaus- ja työttömyyspäivärahatkin lasketaan eläkevakuutuksen pohjalta.Tietämättömyys tai osaamattomuus ei riitä selitykseksi, koska kyse on lakisääteisestä velvollisuudesta, jota viranomaiset valvovat. Neuvoja saa eläkelaitoksista ja Eläketurvakeskuksesta.

Oikeus turvalliseen työhön

Jokaisella työntekijällä on oltava oikeus turvalliseen työympäristöön. Tämä koskee niin fyysistä kuin henkistäkin työturvallisuutta. Työnantajan velvollisuus on järjestää turvalliset työolot ja edistää työntekijöiden hyvinvointia työssä. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä samanveroisesti iästä, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta.Työaikakirjapidon ulkopuolinen ylityö on usein laitonta eli harmaata ylityötä. Samalla kun ylityön kertymistä ei seurata eikä valvota, siitä ei myöskään makseta korvausta. Harmaat ylityöt merkitsevätkin tuntuvia ansionmenetyksiä työntekijälle ja verotulojen menetyksiä yhteiskunnalle.Jos teet harmaata ylityötä, vaarannat jaksamistasi ja terveyttäsi. Lisäksi teet ilmaista työtä, sillä menetät korvaukset, jotka työnantajan kuuluisi maksaa sinulle. Samalla verot ja eläkemaksut jäävät suorittamatta tästä työpanoksesta.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava siitä, että työntekijä perehdytetään muun ohella työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin sekä välineiden oikeisiin ja turvallisiin käyttötapoihin.

Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijän tapaturmien varalta.

Työssä laillisesti, ylitöissä pimeästi?

Nuori henkilö tekee vain harvoin sellaista työtä, jossa ei ole velvollisuutta työajanseurantaan ja ylitöiden korvaamiseen.Työaikakirjapidon ulkopuolinen ylityö on usein laitonta eli harmaata ylityötä. Samalla kun ylityön kertymistä ei seurata eikä valvota, siitä ei myöskään makseta korvausta. Harmaat ylityöt merkitsevätkin tuntuvia ansionmenetyksiä työntekijälle ja verotulojen menetyksiä yhteiskunnalle.

Jos teet harmaata ylityötä, vaarannat jaksamistasi ja terveyttäsi. Lisäksi teet ilmaista työtä, sillä menetät korvaukset, jotka työnantajan kuuluisi maksaa sinulle. Samalla verot ja eläkemaksut jäävät suorittamatta tästä työpanoksesta.

Työaikaan liittyvät asiat ovat selkeästi määritelty työaikalaissa ja oman alan työehtosopimuksessa. Kilpailu työmarkkinoilla vääristyy, mikäli oikeuksista ja velvollisuuksista tingitään. Ylitöiden korvaamatta jättäminen ei koskaan voi olla ”alalle vakiintunut tapa” ja siten laillista. Oikein toteutetulla työajan seurannalla varmistetaan sekä työntekijän että työnantajan edut.

Tunne oikeutesi 

  • Sinulla on oikeus ylityökorvauksiin ja työaikaraportointiin – työajanseurantaa pitää itsekin vaatia.
  • Kysy neuvoja luottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta. Jos heitä ei työpaikallasi ole, soita ammattiliittoon.
  • Jos toimit esimiestehtävissä tai sinulla on oma yritys, jossa on työntekijöitä, ota selvää työaikalaista ja alan työehtosopimuksesta ja noudata niitä – laiton toiminta ei tuo pitkän tähtäimen kilpailuetua.
  • Voit vaikuttaa itsekin työpaikan toimintakulttuurin.