Den grå ekonomin vinner på din bekostnad

Livsmedelsbedrägerier

Att identifiera falska livsmedel är svårt även för en expert, men alltför billiga priser, tvivelaktiga etiketter på varumärkesprodukter, uteblivet kvitto, bristfälliga uppgifter eller fantastiska löften kan tyda på livsmedelsbedrägeri. Om du misstänker ett bedrägeri, kontakta livsmedelstillsynsmyndigheten i din kommun.

Den grå ekonimin följer inter arbetsavtal
Den grå ekonomin bryr sig inte om produktsäkerhet

Produktsäkerhet

Läkemedelsförfalskningar innehåller ofta andra ämnen i stället för det verksamma ämnet eller så kan det verksamma ämnet till och med uppgå till dödliga mängder. Marknadsföring av förfalskade läkemedel handlar om att lura folk på pengar och som en extra bonus kan man utöver de befintliga problemen få en hög med nya, större problem.

Vems framtid finansierar du?

Välj din sida

Ett kvittolöst köp eller ett svartjobb känns kanske inte som en stor grej, men den grå ekonomin skadar både dig och hela samhället. Varje dag gör du vardagliga val, med vilka du antingen stödjer eller bekämpar den grå ekonomin och olaglig verksamhet. Välj sida.